หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ห้องสมุดมีชีวิต : ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
You need to upgrade yourAdobe Flash Player.
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
คณะครู-นักเรียนร.ร.ปากท่อพิทยาคม โดยการนำของคุณครูพัลลภา โต้ตอบ และคณะ ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรหลัก ในการเข้าค่ายรักการอ่าน ของร.ร.บ้านห้วยศาลา 11 มี.ค.57 ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/libraryptk
ค่ายปากท่อรักการอ่านครั้งที่ 13
ค่ายปากท่อรักการอ่านครั้งที่ 12

ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน