.

ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.137.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 192,525
  หน้าหลัก    ประวัติห้องสมุด 
ประวัติห้องสมุด
 

 ตามประวัติโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ไม่ได้บันทึกไว้ว่าห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเริ่มสร้างขึ้นเมื่อไร แต่จากเอกสารชีวิตรำลึก ครูแก้ว อินทแสน ซึ่งเป็นครูใหญ่คนแรกและเป็นผู้สร้างโรงเรียนได้เล่าว่า โรงเรียนปากท่อพิทยาคมเดิมอาศัยศาลาวัดปากท่อเป็นที่เรียน อุปกรณ์ทุกอย่างต้องยืมมาจากโรงเรียนสอนภาษาจีน ทำให้สันนิษฐานว่า ในช่วงเวลา พ.ศ. 2550 คงยังไม่มีห้องสมุดโรงเรียนเป็นแน่ และจากเท่าที่พอจะหาหลักฐานได้พบว่า
ปี พ.ศ.2512 โรงเรียนเข้าโครงการ ค.ม.พ. จึงได้รับคุรุภัณฑ์ปรับปรุงห้องสมุดจากยูนิเซฟ
ปี พ.ศ.2514 พระครูไพโรจธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดโคกพระเจริญได้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างห้องสมุดพระครูไพโรจน์ขึ้น เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียวมีมุขหน้า ปัจจุบ้นเป็นอาคารพลศึกษา มีอาจารย์ละออ ประภาสวัสดิ์ เป็นอาจารย์บรรณารักษ์
ปี พ.ศ.2518 ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่อาคาร 1 มีขนาด 1 ห้องเรียน เนื่องจากห้องสมุดพระครูไพโรจน์ มีปัญหาเรื่องปลวก มีอาจารย์สมบูรณ์ เพ็ญจ้นทร์ เป็นบรรณารักษ์
ปี พ.ศ.2530 มีการสร้างห้องสมุดชั้นล่างอาคาร 2 มีขนาด 5 ห้องเรียน โดยทางโรงเรียนได้ใช้เงินบำรุงการศึกษาสร้างขึ้น สมัยอาจารย์ถวิล จันทร์เจริญ เป็นผู้อำนวยการ มีนางพัลลภา โต้ตอบ เป็นบรรณารักษ์ และได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจาก ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ เป็นเงิน 40000 บาท จัดซื้อหนังสือและคุรุภัณฑ์ห้องสมุด
ปี พ.ศ.2539 ผู้อำนวยการ ระดม นิลศรี ได้ทราบถึงปัญหาของห้องสมุด ด้านแสงสว่าง ด้านน้ำท่วมทุกปี เนื่องจากสร้างในพื้นที่ต่ำ จึงของบประมาณจากดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ส.ส.ราชบุรี เขตอำเภอปากท่อ โดยของบประมาณไปเต็มรูป ในการสร้างห้องสมุดที่ใต้ถุนอาคาร 3 แต่ได้รับงบประมาณมาเพียงสร้างตัวห้องและคุรุภัณฑ์บางส่วน เป็นจำนวนเงิน 286,000 บาท ซึ่งทางห้องสมุดได้ย้ายมาและเปิดบริการได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2539.
ปี พ.ศ.2540 วันที่ 13 เมษายน 2540 โรงเรียนได้จัดงานครบรอบ 40 ปี และได้ทำพิธีเปิดห้องสมุดอย่างเป็นทางการ
ปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดให้ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนภิเษก รุ่นที่ 3 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี และได้ทำพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2541
ปี พ.ศ.2543 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมให้ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เข้าประกวดจนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ.2545 ศิษย์เก่า ม.6/1 รุ่น 27 ปี 2532 จัดทอดผ้าป่ามอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้ห้องศูนย์สื่อการเรียนของห้องสมุด จำนวนเงิน 81,407 บาท
ปี พ.ศ.2545 โรงเรียนได้รับการบริจาคเงิน 400,000 บาท จากคุณพ่อประยูร-คุณแม่สมพงษ์ เจียมตระกูล จัดสร้างห้องสมุดธรรมชาติเจียมตระกูล ทำพิธีมอบห้องสมุด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
ปี พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่นจำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อปูพื้นกระเบื้อง 98,000บาท
ปี พ.ศ. 2548 พัฒนาระบบยืม-คืน หนังสือห้องสมุดโดยใช้ระบบบาร์โค๊ต และสืบค้นข้อมูลห้องสมุดโดยระบบเครือข่ายบนเว็ปไซต์ ที่www.paktho.ac.th
ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนส่งผลงาน “การสืบค้นข้อมูลหนังสือผ่านระบบเครือข่าย” เข้าประกวดโครงการ
1โรงเรียน1นวัตกรรม ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจาก สพท. รบ.1
ปี พ.ศ. 2549 ห้องสมุดได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต จาก สพท.รบ 1
ปี พ.ศ. 2550 ห้องสมุดได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง จาก สพฐ.
ปี พ.ศ. 2550 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จาก สพฐ.
ปี พ.ศ. 2552 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศการประกวดห้องสมุดมีชีวิต ตามโครงการอบรม
และ ประกวดห้องสมุดมีชีวิต จัดโดย สำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี (TK Park)
ปี พ.ศ. 2552 ได้รับคัดเลือกจาก สพท.รบ. 1 ให้รับโล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น
ปี 2552 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนขนาดกลาง ภาคกลาง จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
 
ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056
Email : pakthopittayakom@gmail.com