.

ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.137.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 192,537
  หน้าหลัก    วิลัยทัศน์ห้องสมุด 
วิลัยทัศน์ห้องสมุด
 

 วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

     มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐาน  เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียนและชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

พันธกิจห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

     พัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนส่งเสริมให้มีการบริการ  และกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชนพัฒนาห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เป้าประสงค์ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

     จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้จัดให้มีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างพอเพียงและมีการจัดหนังสือตามหลักสากลเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมีการบริหารจัดการ และการจัดการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาใช้ฝ่ายบริหาร  ครู  นักเรียน และชุมชนร่วมกันพัฒนาสร้างเสริมห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

     เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน

     เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

     เป็นผู้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

 

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
 
ห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056
Email : pakthopittayakom@gmail.com