หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
คณะครู-นักเรียนร.ร.ปากท่อพิทยาคม โดยการนำของคุณครูพัลลภา โต้ตอบ และคณะ ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรหลัก ในการเข้าค่ายรักการอ่าน ของร.ร.บ้านห้วยศาลา 11 มี.ค.57 ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/libraryptk